ข่าวสารและกิจกรรม

ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่าน ทั้งที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโรชาเลียแล้ว และทุกท่านที่มาร่วมงานเปิดตัว บ้านตัวอย่าง Rochalia Resort Villas Open house