Office
Mon - Fri 08.00-17.00

Sales Office
Mon - Sun 10.00-17.00

  • Rochalia Facebook
  • Rochalia Instagram
  • Rochalia Line@

338, Moo 3, Sanpakwan, Hangdong

Chiangmai, Thailand 50230

Landline : +66(0)5200 0202
Email : sales@rochalia-asia.com

Zen series

ZEN SERIES

บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย 196 ตารางเมตร บนพื้นที่ 90 ตารางวา
- 3 ห้องนอน & 3 ห้องน้ำ
- 1 ห้องนั่งเล่น
- 1 Build in kitchen

- 1 ห้องเก็บของ
- ที่จอดรถ รองรับจำนวน 2 คัน

พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด

ห้องนอนขนาดใหญ่

ห้องนอน 2

ห้องนอน 3

ห้องนั่งเล่น

ครัว

ห้องเก็บของ

พื้นที่พักผ่อน

ที่จอดรถ

196 ตร.ม.

42.00 ตร.ม.

22.00 ตร.ม.

13.00 ตร.ม.

51.00 ตร.ม.

7.20 ตร.ม.

1.60 ตร.ม.

16.00 ตร.ม.

33.00 ตร.ม.